Кломпа Golden Fit
Клопма од природна кожа со заштитен PU слој и влошка од природна кожа.