Open – привезок со отворач

Алуминиумски привезок со отворач за шишиња. Димензија 11 x 60 x 15 mm