Shop – склоплива торба

190T торба на склопување со рачки од 50 cm. Димензија на отворена торба 370 x 400 mm